style with story

als nieuw

000

Het krukje is nieuw, maar ziet er oud uit. Gebladderde verf en hier en daar een zorgvuldig aangebrachte beschadiging: een doorleefd uiterlijk is in zwang bij interieurobjecten tegenwoordig. De schaal is oud, maar ziet eruit als nieuw. Het is een erfstuk. Een jaartje of 100 oud misschien? Geen scheurtjes, geen scherfjes. En op de onderkant het keurmerk van Regout, Maastricht. Dat was een beroemde aardewerkfabriek (van pakweg begin 19de tot eind 20ste eeuw). Wellicht zijn er nog tientallen van zulke schalen in omloop, maar deze was van mijn oma. Ik zal ‘m behoeden voor barsten en breuken.


AS NEW

The stool is new, but it looks old. Blistering paint and meticulously applied abrasions here and there: a worn out look is hot in interior design. The dish is old, but looks as new. I inherited it from my mother and she from her mother. About a 100 years old, maybe? No cracks, no bursts. And on the bottom there’s a hallmark of Regout, Maastricht. This was a well-renowned pottery factory (from about the beginning of the 19th until the end of the 20th century). Perhaps there are still dozens of these dishes about, but this one was from my gran. I’ll protect it from flaws and fissures.

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

0 comments:

Post a Comment

pepe ©  Theme by Blog Milk + Coded by Krista Rae